Zarządzanie, przywództwo a duchowość

    

Celem konferencji jest refleksja nad sytuacją i wyzwaniami duchowymi stojącymi przed współczesnymi liderami biznesowymi, społecznymi i duchowymi, wymiana doświadczeń oraz promowanie duchowości (w tym duchowości monastycznej) wśród osób zarządzających.

Dwudniowe spotkanie będzie okazją nie tylko do wysłuchania ciekawych referatów, zadania pytań prelegentom oraz wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym, ale także do wykorzystania czasu pomiędzy merytorycznymi elementami programu do wymiany doświadczeń i poznawania osób dzielących podobne wartości. Taką okazją będzie także udział w uroczystej kolacji zaplanowanej na koniec dnia konferencyjnego. W dniu drugim będzie można wziąć udział w wybranych warsztatach poświęconych tematyce przywództwa i duchowości.

Adresaci: Liderzy biznesowi, liderzy organizacji społecznych, liderzy duchowi

Prelegenci konferencji

Anselm Gruen OSB

Anselm Gruen OSB

O.Anselm Gruen OSB, teolog, pisarz, mnich benedyktyński. Przez ponad trzydzieści lat pełnił funkcję szafarza (odpowiedzialnego za zarząd finansami i majątkiem) opactwa Münsterschwarzach. Jest znawcą psychologii i psychoterapii specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących kierowania ludźmi i przedsiębiorstwami, rozwoju wewnętrznego, przezwyciężania negatywnych uczuć i emocji a także rozwoju poczucia własnej wartości i godności. Swoją pierwszą książkę "Czystość serca" o. Anselm napisał w 1976 r. Dziś jest już ich ponad 250, a łączny nakład osiągnął ponad 14 milionów egzemplarzy. Prowadzi kursy dla zarządów największych niemieckich korporacji, a także dla zwykłych ludzi pragnących odnaleźć szczęście w życiu osobistym. Studiował filozofię i teologię w St. Ottilien i w Rzymie oraz uzyskał tytuł doktora teologii. Studiował także zarządzanie na Uniwersytecie w Norymberdze. Ukończył wiele kursów z zakresu psychologii.

ks. Abp. Edmund Piszcz

ks. Abp. Edmund Piszcz

Ks. Edmund Piszcz, Arcybiskup senior, w przeszłości Metropolita Warmiński. Doktor teologii oraz doktor Honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W ramach prac Episkopatu Polski był przewodniczącym Komisji Misyjnej, Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz Zespołu ds. Kontaktów z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, a ponadto wszedł w skład Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną i Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Włodzimierz Zatorski OSB

Włodzimierz Zatorski OSB

O. Włodzimierz Zatorski OSB (ur. 1953) benedyktyn, fizyk, teolog, filozof. Ukończył studia z fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1980 r.) Od 1980 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, (śluby wieczyste złożył w 1984 r.). Założycieli wieloletni dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów „Tyniec”. Od 2005 do 2009 przeor w Tyńcu, 2010-2013 mistrz nowicjatu, a od 2013 dyrektor Jednostki Gospodarczej Opactwa. Od 2015 jednocześnie szafarz (ekonom) klasztoru. Od 2002 roku prefekt (opiekun) oblatów świeckich przy Opactwie w Tyńcu. Autor ponad 40 tytułów książkowych w tym 3 tytuły z zakresu duchowości lidera: „Podstawy duchowości lidera” (2011), „Duchowość lidera. Wybrane zagadnienia” (2014), „Duchowe dylematy lidera” (2017). Prowadzi warsztaty z duchowości lidera w Tyńcu, a wraz z Ryszardem Kołodziejem także seminarium na tem temat (trzy razy w roku).

Ryszard Kołodziej

Ryszard Kołodziej

Ryszard Kołodziej - Konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, a także wykładowca zarządzania na uczelniach biznesowych.  Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od 1999 r. prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Od wielu lat kieruje Oddziałem Krakowskim międzynarodowego stowarzyszenia Project Management Institute. W Tyńcu prowadzi także od dekady warsztaty poświęcone tematyce zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta oraz jest autorem publikacji na ten temat. Oblat tyniecki.

Tadeusz Oleksyn

Tadeusz Oleksyn

Tadeusz Oleksyn, ekonomista, profesor zwyczajny, wykładowca akademicki. W przeszłości profesor na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Do obszaru swoich zainteresowań zalicza problematykę zarządzania, a zwłaszcza: zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie kompetencjami i rozwojem zawodowym, zarządzanie przez wartości, rozwój przywództwa, motywowanie i wynagradzanie, wymiarowanie i standardy pracy, jakość pracy, etyka biznesu i zarządzania, kultura organizacji, zarządzania małymi i średnimi firmami, zachowania organizacje i konflikty w organizacji. Jest autorem około 190 publikacji naukowych.

W. Julian Korab-Karpowicz

W. Julian Korab-Karpowicz

W. Julian Korab-Karpowicz, filozof i myśliciel polityczny, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskimi, a potem Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie, doktoryzował się na Uniwersytecie Oksfordzkim, habilitował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był wiceprezydentem Miasta Gdańska i dyplomatą. Wykładał na wielu uczelniach zagranicznych, w tym na Stanowym Uniwersytecie Teksasu w San Marcos, Uniwersytecie Kyung Hee w Seulu i Uniwersytecie Zayed w Dubaju. Członek zagranicznych towarzystw naukowych. Autor wielu książek, opublikowanych w Polsce, USA i Wielkiej Brytanii. Ostatnio ukazały się m.in.: Harmonia społeczna: Czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa (PIW 2017), Historia filozofii politycznej: od Tukidydesa do Locke’a (Derewiecki 2010), Traktat polityczno-filozoficzny (Derewiecki 2015).

Ryszard Stocki

Ryszard Stocki

Ryszard Stocki - psycholog, profesor nadzwyczajny Akademii Ignatianum w Krakowie. Od 1992 r. konsultant i trener. Autor pierwszej na świecie kategoryzacji patologii organizacyjnych, opublikowanej w pracy habilitacyjnej “Patologie organizacyjne – Diagnoza i Interwencja”. Obecnie głównym tematem jego badań jest styl życia i jego związek z życiem organizacyjnym. Przez dwa lata prowadził badania spółdzielni w Kanadzie, na Saint Mary’s University, a następnie w Hiszpanii na Uniwersytecie Mondragon. Praktycznym efektem tych prac są narzędzia pozwalające zdiagnozować stan organizacji oraz zagrożenie jakie może z nich płynać dla ich członków. Są one dostępne na stronie http://myindex.stocki.org.

PROGRAM KONFERENCJI

Zarządzanie, przywództwo a duchowość

27 lipca

Godzina:

Prelegent:

Temat:

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

 

9.00

O. Opat Szymon Hiżycki OSB

Otwarcie Konferencji

9.10

Ks. Abp. Edmund Piszcz

"Duchowość przywódcy duchowego"

9.55

Włodzimierz Zatorski OSB

"Duchowość lidera"

10.40

Przerwa kawowa

 

11.00

Tadeusz Oleksyn

"Przywództwo chrześcijańskie – specyfika. Oferta dla świeckich"

11.45

W. Julian Korab-Karpowicz

"Harmonia społeczna. O duchowym przywództwie politycznym"

12.30

Przerwa na obiad

 

14.00

Ryszard Stocki

„Toksyczny styl życia przywódców. Miejsce gdzie zaczyna się upadek organizacji opartych na wartościach”

14.45

Ryszard Kołodziej

"Czego współcześni menedżerowie mogą nauczyć się od mnichów?"

15.30

Przerwa kawowa

 

16.00

Anselm Gruen OSB

„Czego chcę? Odwaga do podjęcia decyzji”

("Was will ich? Mut zur Entscheidung")

17.00

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów

"Jak w czasach współczesnych ocalić i rozwijać życie duchowe? - wyzwanie dla lidera"

18.00

Zakończenie konferencji

 

18.30

Uroczysta kolacja

Propozycja dla wszystkich uczestników


Zapraszamy wszystkich uczestników do udziału we Mszy św. rozpoczynającej konferencję, która zostanie odprawiona w kościele Opactwa Tynieckiego, o godz. 8.00.

Koszt udziału w konferencji: 260 zł netto (319,80 zł brutto)
Koszt udziału w warsztatach: 300 zł netto (369 zł brutto)

Opłata za udział w konferencji w dniu 27.07.2018 obejmuje: przerwy kawowe, obiad oraz uroczystą kolację.
Opłata za udział w warsztatach w dniu 28.07.2018 obejmuje: materiały oraz przerwy kawowe i obiad.

Tematy konferencji

Duchowość przywódcy duchowego

ks. Abp. Edmund Piszcz
Podczas swojej pielgrzymki do Polski w roku 2006, Papież Benedykt XVI zwrócił się do nas kapłanów w takich m.in. słowach: "Nie ulegajmy pokusie pośpiechu, a czas oddany Chrystusowi w cichej, osobistej modlitwie niech nie wydaje się czasem straconym. To właśnie wtedy rodzą się najwspanialsze owoce duszpasterskiej posługi.(...) Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego."

Duchowość lidera

Włodzimierz Zatorski, OSB
Duchowość buduje się na tym, co należy do naszych codziennych zadań i odpowiedzialności, a nie przez nadzwyczajne działania oderwane od naszego życia i jego celów. Tak też trzeba budować duchowość lidera, aby można było realizować się w tej funkcji i stawać się prawdziwie sobą.Dzisiaj najbardziej potrzebni są w społeczeństwie święci liderzy, to znaczy tacy, którzy są nimi dla budowania właściwych relacji pomiędzy ludźmi i organizujący im spokojną twórczą pracę oraz zapewniający im bezpieczne życie w rodzinie.

"Przywództwo chrześcijańskie i jego misja. Oferta także dla świeckich. "

Tadeusz Oleksyn
Wśród różnych typów przywództwa można wyodrębnić przywództwo chrześcijańskie. Jego istota i specyfika polega głównie na tym, że opiera się na wzorcach z Ewangelii (przywództwo jako służenie innym), na wartościach chrześcijańskich oraz przyjmuje chrześcijańską eschatologię (zbawienie ludzi i świata jako cel najważniejszy). Celem wystąpienia jest refleksja nad misją osób duchownych i świeckich w zakresie przywództwa, które można określić mianem chrześcijańskiego. Ono również powinno być skuteczne, ekonomiczne i etyczne - jak każde inne dobre przywództwo - ale też pomagać ludziom w zbawieniu własnym i świata i na pewne tego nie utrudniać. Świeckie typy przywództwa takich celów sobie nie stawiają.  

Harmonia społeczna. O duchowym przywództwie politycznym.

W. Julian Korab-Karpowicz
Jednym z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zadań jest rządzenie państwem. Dlatego u steru władzy nie mogą być ludzie przypadkowi. Podczas gdy, w związku z zasadą wolności, jaką jest możliwość samorealizacji, wszystkim obywatelom przysługuje równy dostęp do wiedzy i wykształcenia, wykonywanie pewnych funkcji należy do osób najlepiej się do tego nadających. Do takich należy funkcja rządzenia. Wymaga ona osób o pożądanych umiejętnościach, wiedzy i moralności. Jeśli w życiu społecznym brakuje szlachetności, polityka przybiera charakter korupcji. Następuje upadek duchowych aspektów życia.

"(Toksyczny) styl życia przywódców. Miejsce gdzie zaczyna się upadek organizacji opartych na wartościach. "

Ryszard Stocki
W wystapieniu autor podzieli się wynikami swoich trzyletnich badań realizowanych w Kanadzie i Kraju Basków, w ramach europejskiego projektu badawczego. Podczas badań została podjęta próba odkrycia jak to sie dzieje, że organizacje, które z takim zapałem i pełne dobrych chęci zaczynają swoją misję społeczną, w pewnym momencie upodabniają się do organizacji, którym się przeciwstawiały i od których starały sie odróżnić. Autor ma nadzieję, że wyniki badań pozwolą na zachowanie żywotności i obronę wartości w wielu organizacjach.

Czego współcześni menedżerowie mogą nauczyć się od mnichów?

Ryszard Kołodziej
Wydaje się, że nie ma wielu podobieństw pomiędzy sposobem życia mnichów i osób świeckich. Często przejawia się to w narracja, w ktorej mówimy: my (świeccy) i oni (mnisi). Kiedy jednak przyglądniemy się bliżej Regule św. Benedykta, okazuje się ona bardzo uniwersalnym podręcznikiem życia, przywództwa i zarządzania organizacją. Zdumiewa aktualność przesłania Reguły i przenikliwość myślenia mnicha, żyjącego 1500 lat temu. Zdaniem autora, warto wykorzystać to dziedzictwo w życiu osób zarządzających oraz w praktyce współczesnych organizacji, także biznesowych.

"Czego chcę? Odwaga do podjęcia decyzji (""Was will ich? Mut zur Entscheidung"")"

Anselm Gruen, OSB
W ostatnich latach rozgorzała szeroka dyskusja na temat właściwego przywództwa. Święty Benedykt, 1500 lat temu, pisząc swoją regułę, ustanowił zasady przywództwa, które również dzisiaj są pomocne ludziom zajmującym stanowiska kierownicze. Św. Benedykt rozumie bowiem przewodzenie jako wzbudzanie życia w ludziach. Tego ludzie potrzebują. Firmy również.

Napisz do nas

Tematy warsztatów

Anselm Gruen OSB   Przywództwo z wartościami

Wartości sprawiają, że firma staje się wartościowa. Firmy, które żyją wartościami, odnoszą w dłuższej perspektywie większe sukcesy, niż te, które zorientowane są tylko na liczby i wyniki finansowe. Podczas tych warsztatów przyjrzymy się wartościom zachodniej filozofii oraz wartościom chrześcijańskim, a także zastanowimy się, w jaki sposób mogą one kształtować dzisiejsze przywództwo. Chodzi przy tym nie tyle o wykłady, ale raczej o ćwiczenia i rytuały, po to, abyśmy umieli pozwolić przeniknąć głębiej w duszę temu, co słyszymy.

Zapisz się

 

Ryszard Kołodziej   Przywództwo w oparciu o Regułę Św. Benedykta

"Reguła została napisana przez Św. Benedykta z Nursji po to aby pomóc nowopowstającym wspólnotom w zachowaniu przez ich członków zdrowych zasad dotyczących życia duchowego, braterskich relacji opartych na chrześcijańskiej miłości oraz dobrej organizacji życia wspolnoty. Kluczową osobą , ktora ma dbać o zachowanie tych zasad i leżacych u ich podstaw wartości jest osoba opata, który ma być nie tylko ojcem duchowym, ale także wiarygodnym i skutecznym przywódcą oraz zarządcą.
Jeśli zgodzimy się z tym, że każda organizacja, która ma być zdolna do przetrwania i rozwoju powinna być wspólnotą celów i wartości, spojrzenie na rolę opata, opisaną w Regule oraz na zasady funkcjonowania benedyktyńskiej organizacji może wnieść istotną wartość dodaną do myślenia o tym jak powinny funkcjonować współczesne organizacje (także biznesowe) oraz jak powinna przejawiać się w nich rola charyzmatycznego lidera."

Zapisz się

 

Włodzimierz Zatorski OSB   Duchowość lidera czy etyka biznesu?

"Każdy człowiek powinien się realizować w życiu nie tylko rodzinnym i w gronie przyjaciół, ale także w swojej pracy. Odnosi się to także do liderów. Dlatego pytanie o bycie liderem musi być postawione na głębszej płaszczyźnie niż jedynie moralnej: co wolno, a czego nie wolno moralnie, co jest dobre lub złe moralnie. Przy czym duchowość buduje się na tym, co należy do naszych codziennych zadań i odpowiedzialności, a nie przez nadzwyczajne działania oderwane od naszego życia i jego celów. Tak też trzeba budować duchowość lidera, aby można było realizować się w tej funkcji i stawać się prawdziwie sobą.
Podczas warsztatów będziemy się starali uchwycić różnicę pomiędzy podejściem etycznym, a duchowym oraz wyciągnąć z tego wnioski."

Zapisz się

Rejestracja

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
ul. Benedyktyńska 37
30-398 Kraków

Rejestracja:
tel. (+48) (12) 688 54 50
pon.-pt w godz. 8.00-16.00

Recepcja Domu Gości, informacje ogólne, pobyt:
tel. (+48) (12) 688 54 52
fax. (+48) (12) 688 54 53
NIP: 944-14-92-907

Ważne adresy e-mail:
♦  Rejestracja:
rezerwacje@jg.benedyktyni.com
♦  Noclegi:
recepcja@jg.benedyktyni.com

Partnerzy

Partnerzy konferencji:

Partnerzy medialni:

gosc niedzielny             

deon